Ocells i altres bestioles

Animals del Riu TENES

Visó americà
(Neovison vison)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Barb de riera
(Barbus meridionalis)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
IMG-3651.jpg
Rascló
(Rallus aquaticus)
Ànec collverd
(Anas platyrhynchos)
Ànec collverd.jpg
mangosta.jpg
Mangosta
(Herpestidae sp.)

Copyright 2012 © El Naturalista (in)quiet. No animals were harmed in the making.