Peixos

Barb de riera
(Barbus meridionalis)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes