Altres insectes

De moment, i mentre no decidim el contrari, aquesta pàgina es dirà així.

Plegamans
(Mantis religiosa)
Poll de moro
(Pyrrhocoris apterus)
Tisoreta
(Dermapter sp.)
Peixet d'argent
(Lepisma saccharina)
Sabater
(Gerridae sp.)

Copyright 2012 © El Naturalista (in)quiet. No animals were harmed in the making.