AUS

​Aqui trobareu tots aquells ocells que, en algún moment, han decidit aturar-se a descansar, menjar o niuà en el nostre jardí (o passar-hi per sobre!).
Tallarol capnegre
(Sylvia Melanocefala)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Tallarol de casquet
(Sylvia atricapilla)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Mallarenga carbonera
(Parus Major)
Mallarenga blava
(Cyanistes caeruleus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Mallarenga cuallarga
(Aegithalos caudatus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Mallarenga emplomallada
(Lophophanes cristatus)
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cotxa cua-roja
(Phoenicurus phoenicurus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cotxa fumada
(Phoenicurus ochruros)
Mallarenga petita
(Parus ater)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cuereta blanca
(Motacilla alba)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cuereta torrentera
(Motacilla cirenea)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Bec de corall senegalès
(Estrilda astrild)
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cargolet
(Troglodytes troglodytes)
Gratapalles.jpg
Gratapalles
(Emberiza cirlus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cadernera
(Carduelis carduelis)
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cruixidell
(Miliaria calandria)
Gaig.jpg
Gaig
(Garrulus glandarius)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Garsa
(Pica pica)
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Oriol
(Oriolus oriolus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Merla
(Turdus merula)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Puput
(Upupa epops)
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Pardal comú
(Passer domesticus)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Pardal xarrec
(Passer montanus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Pardal roquer
(Petronia petronia)
  • b-facebook
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Pardal de bardissa
(Prunella modularis)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Pit-roig
(Erithacus rubecula)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Pinsà
(Fringilla coelebs)
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Repicatalons
(Emberiza schoeniclus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Sit negre
(Emberiza cia)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Trist
(Cisticola juncidis)
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Abellerol
(Merops apiaster)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Ànec collverd
(Anas platyrhynchos)
Bermat pescaire
(Ardea cinerea)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Oreneta comuna
(Hirundo rustica)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Oreneta de ribera
(Riparia riparia)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Oreneta cuablanca
(Delichon urbicum)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Falciot negre
(Apus apus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Ballester
(Tachymarptis melba)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Periquito
(Melopsittacus undulatus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Àguila marcenca
(Circaetus gallicus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Aligot comú
(Buteo buteo)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Xoriguer comú
(Falco tinnunculus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Xoriguer petit
(Falco naumanni)
Xoriguer Petit.jpg
Arpella vulgar
(Circus aeruginosus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Àstor
(Accipiter gentilis)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Milà reial
(Milvus milvus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Verdum
(Chloris chloris)
Àguila calçada.jpg
Àguila calçada
(Hieraaetus pennatus)
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Mastegatatxes
(Ficedula hypoleuca)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Titella
(Anthus pratensis)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Piula dels arbres
(Anthus trivialis)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Tudó
(Columba palumbus)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Colom roquer
(Columba livia)
Colom domèstic
(Columba livia domesticus)
Viquipèdia
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
​Tórtura turca
(Streptopelia decaocto)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Faisà comú
(Phasianus colchicus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
​Esplugabous
(Bubulcus ibis)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Estornell vulgar
(Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar
(Sturnus vulgaris)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Estornell negre
(Sturnus unicolor)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Passerell comú
(Linaria cannabina)
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
​Tord ala-roig
(Turdus iliacus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Gavià argentat​
(Larus michahellis)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
​Tord comú
(Turdus philomelos)
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Picot garser petit​
(Dendrocopos minor)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Picot verd​
(Picus viridis)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Picot garser gros
(Dendrocopos major)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Cogullada
(Galerida cristata)
?
(?)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
?
(?)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Viquipèdia
?
(?)
Viquipèdia
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
?
(?)
Viquipèdia
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
?
(?)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Viquipèdia
Tallarol?
(?)
Viquipèdia
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Mosquiter comú
(Phylloscopus collybita)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Mosquiter de passa
(Phylloscopus trochilus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Còlit gris?
(Oenanthe oenanthe?)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Capsigrany
(Lanius senator)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
?
(?)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Viquipèdia
?
(?)
Viquipèdia
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
?
(?)
Viquipèdia
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Boscarla de canyar
(Acrocephalus scirpaceus)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
?
(?)
Viquipèdia
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Bosqueta vulgar?
(Hyppolais polyglotta?)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Gafarró
(Serinus serinus)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Bruel
(Regulus ignicapilla)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
+ fotos
Rossinyol bord
(Cettia cetti)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Corb marí gros
(Phalacrocorax carbo)
+ fotos
Cigonya blanca.jpg
Cigonya blanca
(Ciconia ciconia)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Cotorra de Kramer
(Psittacula krameri)
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Durbec
(Coccothraustes coccothraustes)
+ fotos
+ fotos
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Bitxac rogent
(Saxicola rubetra)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Bitxac comú
(Saxicola torquata)
+ fotos
Fauna Ocells Catalunya Valles Tenes
Raspinell
(Certhia brachydactyla)
+ fotos
IMG_3663 ret.jpg
Pinsà mec
(Fringilla montifringilla)
+ fotos