Escarabats

Diuen que al mon n'hi ha més de 350.000 especies diferents... quina feinada!

Marieta de set punts
(Coccinella septempunctata)
Marieta de 22 punts
(Psyllobora vigintiduopunctata)
-
(Tituboea sexmaculata)
?
(?)
-
(Tropinota hirta)
Escarabat de la patata
(Leptinotarsa decemlineata)
?
(?)
Marieta de 14 punts
(Coccinula quatordecim ustulata)

Copyright 2012 © El Naturalista (in)quiet. No animals were harmed in the making.