Tantes i tant diferents que és impossible saber com es diuen...

Formigues

Copyright 2012 © El Naturalista (in)quiet. No animals were harmed in the making.