Llagostes

Tot i que ens faci por la seva voracitat amb les plantes del jardí, ens agrada trobar-ne alguna de tant en tant.

Llagosta verda
(Tettigonia viridissima)
Llagosta mediterrània
(Anacridium aegyptium)
-
(Acrida ungarica mediterr.)
Llagosta?
(?)
Grill
(Grillus bimaculatus)
?
(?)

Copyright 2012 © El Naturalista (in)quiet. No animals were harmed in the making.