Mosques i Mosquits

Pesades i perillosos... especialment els tigres.

Mosca comuna
(Musca domestica)
Mosca grisa de la carn
(Sarcophaga carnaria)
Mosquit tigre
(Aedes albopictus)
Mosquit comú
(Culex pipiens)
Típula
(Tipula sp.)
Mosca verda
(Lucilia caesar)
Mosca vespa
(Episyrphus balteatus)
?
(?)
?
(?)

Copyright 2012 © El Naturalista (in)quiet. No animals were harmed in the making.